bozmak

-ar -i
1. 弄坏, 损坏, 破坏: makineyi \bozmak 弄坏机器 çalışma düzeni \bozmak 破坏工作秩序 İnsanlar yerleştikleri yerlerde doğayı bozuyorlar. 人们正在他们居住的地方毁坏大自然。
2. 有害于, 产生不良影响, 干扰: Bu yemek midemi bozdu. 这道菜把我的胃吃坏了。Bu iki radyo istasyonu birbirini bozuyor. 这两个电台互相干扰。Kötü sabunlar deriyi bozar. 劣质的肥皂有害皮肤。Kötü arkadaşlar insan ahlâkını bozar. 近墨者黑。
3. 使无效: anlaşmayı \bozmak 撕毁协议 Eğer nişanını bozduysa yazıklar olsun! 如果是他悔婚的话, 那就太丢人了。Allah yazdıysa bozsun. 这事打死我也不干!
4. 兑换现金; (把整钱)破开, 换零钱: beş yüz lira \bozmak 破开500里拉 Yüz dolar bozar mısın? 你能换开100美元吗?
5. 击溃, 击败: düşman ordusunu \bozmak 击溃敌军
6. 拉秧: Bostanı bozduk. 我们的菜园拉秧了。
7. 奸污: Eşkıyalar kızı bozdular. 强盗们把这个姑娘奸污了。
8. 改造, 修改: Paltosunu bozdu, çocuğuna ceket yaptı. 他把大衣改了, 给孩子做了件上衣。Salonu bozup oda yaptılar. 他们把大厅改成了房间。
9. 诋毁, 羞辱; 使难堪, 使难为情, 使尴尬: Adamcağızı fena bozdunuz. 您可害苦了他。O kadar atıp tutma, sonra bozarım seni arkadaş. 朋友, 别说这样的大话, 以后我会让你下不来台的。
10. 拆散(夫妻): çifti \bozmak 拆散夫妻
11. -le (使)醉心于, (使)痴迷于; 变傻: Galiba adam bozuyor. 大概这个人傻了。Adamcağız politika ile bozmuş. 他醉心政治。Aklını fotbolla bozmuş. 他迷恋足球。
12. nsz (天气)变坏: Havanın bozduğunu görünce bir saçak altına doğruldu. 他一看变天了, 赶紧躲到一个屋檐下。O günler, hava bozar, fırtına, yağmur, soğuk olur. 那些天天气恶劣, 又是风暴, 又是大雨, 十分寒冷。
13. (在拳击比赛中)犯规

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • bozmak — bozmak, yıkmak II, 8 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • bozmak — i, ar 1) Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek Bu iki radyo istasyonu birbirini bozuyor. 2) Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak Bir insanın aklını bozabilmesi için evvelce bu aklın mevcut olması lazım gelir. A. Ş.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • mürekkebi kurumadan bozmak — kararı, sözleşmeyi, anlaşmayı yazılmasından çok kısa süre sonra bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • makineyi bozmak — şaka motoru bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aralarını açmak (veya bozmak) — iki kişi arasındaki dostluğu, ilişkiyi bozmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • akideyi bozmak — doğru bilinen bir inanış veya gidişten ayrılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • büyü bozmak — yapılmış bir büyüyü etkisiz duruma getirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ezber bozmak — sahip olduğu önceki düşüncesini artık dile getirmez olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • motoru bozmak — bağırsakları bozulmak, ishal olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • abdest bozmak — idrar veya dışkı yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anız bozmak — anızı altüst etmek için toprağı yüzden sürmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.